wat is een life coach?

‘Coach’ zijn is een breed begrip. Zo kennen we de coach in de sport die aan de zijlijn aanwijzingen geeft welke strategie te volgen. Ook kennen we veel coaches binnen training- en adviesbureaus voor bedrijven. Zij verzorgen en ontwikkelen trainingen en borduren vervolgens daarop door.

Wat kan LifeCoach4me je bieden als je op zoek bent naar een LifeCoach. Jij staat centraal en nog belangrijker is dat jij krijgt wat je nodig hebt door met jezelf aan de slag te gaan.

Marcel heeft zijn opleiding juist bij Health Balance gevolgd, omdat het emotionele aspect van de persoonlijke ontwikkeling hem enorm aanspreekt. Ik, als Life Coach, ben geen mentor die zegt wat je moet doen,  maar zorg ervoor dat bij jou het antwoord helder wordt. Door je vragen te stellen komen we achter welke denkpatronen je bij je antwoord weghouden. Een Life Coach geeft geen adviezen vanuit z’n eigen wereld. Ik kijk door een neutrale bril naar de situatie en laat het beste uit jou naar boven komen.

De opleiding is de basis voor een gedegen en professionele aanpak gebaseerd op persoonlijke ontwikkeling en verandering van de cliënt. Deze vorm is geen therapie en een Life Coach is daarom ook geen therapeut.

Tijdens zijn coaching gebruik ik het model wat gebaseerd is op Neuro Associative Conditioning (NAC).
Het betekent dat oude patronen die ons niet dienen doorbroken worden en nieuwe patronen geïntegreerd worden. Een nieuw patroon kan integreren als er een emotie aan ten grondslag ligt. We associëren een emotie met een gebeurtenis en zo creëren we speciale gevoelens in ons lichaam. Zoals de vlinders in je buik die je voelde toen je grote liefde je op bepaalde muziek gekust hebt en je dat herinnert en voelt als je weer hetzelfde liedje hoort. De emotie wordt daarmee gekoppeld aan die muziek. In het NAC model worden situaties geankerd aan emoties, of omgekeerd.

Een Life Coach stelt de juiste vragen en het ondersteunt de cliënt in het creëren van nieuwe patronen om doelen te bereiken. Door het stellen van deze vragen verandert de focus van bijvoorbeeld angst naar kracht, van frustratie naar hoop, van verdriet naar liefde, van depressie naar dankbaarheid.

Als coach werk ik bij voorkeur met gevoelens. Gevoel is wat een ieder beweegt. Iets wat pijn of plezier heeft opgeleverd zal in herinnering blijven en daar zal iedereen aan denken wanneer zij eenzelfde situatie meemaken.
Ik creëer emoties door vragen te stellen en verander als het nodig is die emotie waardoor je de stap zet die gezet moet worden.

Een Life Coach helpt niet, maar ondersteunt. Ik leer je om op een andere plek te zoeken dan dat je tot nu toe gedaan hebt. Als je het resultaat wilt veranderen zul je ook je actie moeten veranderen.
Ik kan wel de deur voor je opendoen, je moet zelf naar binnen gaan.

Als het noodzakelijk is, zullen wij je doorverwijzen naar een collega-behandelaar met kennis van een specifieke behandeling die wij niet eigen zijn.

maak nu de stap naar persoonlijke groei

Marcel 06-44993240

Joke 06-44993248